You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

พระบิดาเเห่งเทคโนโลยีของไทย

พระบิดาเเห่งเทคโนโลยีของไทย

"19 ตุลาคม วันเทคโนโลยีของไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  ที่มา : https://www.facebook.com/MHESIThailand

Read more

พร้อมแล้ว! "ยานอวกาศโอไซริส-เร็กซ์" เตรียมเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเบนนู

พร้อมแล้ว! "ยานอวกาศโอไซริส-เร็กซ์" เตรียมเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเบนนู

พร้อมแล้ว! "ยานอวกาศโอไซริส-เร็กซ์" เตรียมเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเบนนู       วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่จะถึงนี้ ยานโอไซริส-เร็กซ์ (OSIRIS-REx) จะร่อนลงเก็บตัวอย่างพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเบนนูแล้วนำกลับมาศึกษายังโลก ความน่าสนใจคือยานจะไม่ลงจอด แต่จะลดระดับลงให้เฉียดเ...

Read more

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!! "การทำตลาดและจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ"

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!! "การทำตลาดและจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ"

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!!"การทำตลาดและจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ"ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะhttps://ers.ubmthailand.com/.../Xm0XS6OwtyCqs7F7A3iQ25K7r...

Read more

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!! "กุญแจสู่ความสำเร็จ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด"

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!!  "กุญแจสู่ความสำเร็จ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด"

วว.ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาฟรี..!!!"กุญแจสู่ความสำเร็จ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสู่ท้องตลาด"ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่างนี้ค่ะ https://ers.ubmthailand.com/.../Xm0XS6OwtyCqs7F7A3iQ25K7r...

Read more

ทีเซลส์ (TCELS) ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Asia Pacific 2020

ทีเซลส์ (TCELS) ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Asia Pacific 2020

ทีเซลส์ (TCELS) ประกาศความพร้อมจัดงาน Bio Asia Pacific 2020 เปิดเวทีงานประชุมด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ EH 103-104 ไบเทค บางนา โดยจัดร่วมกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 ครั้งแรกกับการจัดงานในรูปแบบ Hybrid Exhibition ที่ผสมผสานร่วมกับการจ...

Read more

ขอบฟ้าเหตุการณ์ และ cosmic censorship hypothesis

ขอบฟ้าเหตุการณ์ และ cosmic censorship hypothesis

พบกันอีกครั้งกับสาระ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เข้มข้น กับ ดร. มติพล ตั้งมติธรรม หรือ พี่มะพล          บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์บทความ 6 ตอน ที่จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 2020 ที่มอบให้แก่ Roger Penrose, Reinhard Genzel และ Andr...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 28 guests and no members online

871431
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
504
1473
504
28590
871431

Free business joomla templates