You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
1 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Technical Workshop "#ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19" 2
2 ครั้งแรกกับ Workshop online หลักสูตรปลูกผักอย่าง Smart: ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน 9
3 การจัดงานแถลงผลงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7
4 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 7
5 กิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 7 12
6 ขอเชิญร่วมรับฟัง การแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 13
7 ขอเชิญ แสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไทย...สู่สากล 17
8 งานเสวนาออนไลน์ โลกเปลี่ยน อุสาหกรรมปรับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแญญาประดิษฐ์ 14
9 การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบออนไลน์ (IPWebinar) ครั้งที่4 15
10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสียหายของเหล็กรางรถไฟ 17

Page 1 of 113

Free business joomla templates