You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
1 NIA เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่พร้อมขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมาย SOCIAL INNOVATION VILLAGE 1
2 NIA เปิดตัวโครงการ DEEP SOUTH INNOVATION BUSINESS COACHING PROGRAM 2020 1
3 NIA เดินสาย 3 ภูมิภาค สร้างโอกาสสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ STARTUP 2
4 โครงการแข่งขัน Space Flying Robot Programming Challenge 2020 1
5 สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 5 1
6 สมัครเข้าร่วม “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate)” ประจำปี 2563 1
7 ประกาศ รับสมัครงาน 1 ตำเเหน่ง วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562 242
8 สุวิทย์” เตรียมความพร้อมโครงการยุวชนอาสาพบ 800 นิสิต/นักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัย 15
9 "ต้นแบบยุวชนอาสา แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ" 16
10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก 15

Page 1 of 69

Free business joomla templates