You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

# Title Hits
1 ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" 10
2 กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 9
3 กิจกรรมการประกวดคลิปรีวิว หัวข้อ “อะไรดีก็ว่าดี (ตามสอยได้ที่ TechnoMart) 13
4 การประกวดรีวิวสินค้า Techno MeeDee 11
5 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวีดิโอประชาสัมพันธ์เข้าประกวด กับหัวข้อ ชวนคนที่ใช่ ไปออนไลน์ที่ TechnoMart2021 13
6 โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l 17
7 โครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ 18
8 เเถลงข่าวกาาจัดงาน TechnoMart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 18
9 สัมมนาออนไลน์ Medical Device forThailand's Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur 25
10 ฉลากนาโน NanoQ Label 13

Page 1 of 124

Free business joomla templates