You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์"ต้นแบบยุวชนอาสา แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ"

"ต้นแบบยุวชนอาสา แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ"

79307451 3161868340506891 5862058174906892288 o

          15 ธันวาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้านโคกก่อง และบ้านโพธิ์ชัย ต.บัวบาน อ.ยางตลาด ซึ่งมีจำนวนคนจนตามตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) จำนวน 120 คน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

อ่านต่อคลิก : https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/727-2019-12-16-17-33-44

ที่มา : https://www.facebook.com/MHESIThailand

Last Updated on Monday, 23 December 2019 12:26

Free business joomla templates