You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ทีเซลส์จับมือร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่

ทีเซลส์จับมือร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่

Poster Medico-1

                          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดกิจกรรมงานเปิดตัว "โครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่ (Medicopolis : Chiang Mai)" วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 จังหวัดเชียงใหม่
                          เชิญชวนนักวิจัย ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมฟังการเสวนาทิศทางการพัฒนาเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี "ลงนามความร่วมมือและประกาศรับสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนโครงการเวชนครเมืองนวัตกรรมการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่"
• สอบถามรายละเอียด : โทร. 053 948 678 ต่อ 1305
• E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา : https://www.facebook.com/TCELSThailand

Last Updated on Thursday, 28 November 2019 15:54

Free business joomla templates