You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์สวทช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมสมัครประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร ชิงทุนการศึกษากว่า 700,000 บาท

สวทช. ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ร่วมสมัครประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร ชิงทุนการศึกษากว่า 700,000 บาท

                 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis: FI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับ Food Factors บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และ KCG Corporation ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมสมัคร "โครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2019/20" ภายใต้หัวข้อการประกวด นวัตกรรมของวัตถุดิบพื้นถิ่น และ นวัตกรรมของโปรตีนแห่งอนาคต ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท อีกทั้งทริปศึกษาดูงานนวัตกรรมอาหารในต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับรุ่น Light weight) โอกาสแสดงผลงานที่งาน THAIFEX และโอกาสร่วมงานกับ Food Factors และบุญรอดบริวเวอรี่ รวมถึงโปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของเมืองนวัตกรรมอาหาร (สำหรับรุ่น Heavy Weight) สมัครและอัพโหลดเอกสารได้ภายในวันที่ 25 ต.ค. 62 รุ่น Light weight ที่ https://forms.gle/jDKGeywih6HzXqJ2A รุ่น Heavy weight ที่ https://forms.gle/P4KQmPUzc6Dch4uT7 ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Foodinnopolisinnovationcontest/

FIInnoContest19 20 LW170153921 2370095283046264 4747784177598857216 n

70962967 2370095409712918 1174329717554151424 n70659388 2370095276379598 5167782483944538112 n

ขอบคุณที่มา : https://www.nstda.or.th/th/index.php

Last Updated on Friday, 04 October 2019 17:33

Free business joomla templates