บริการจากผลงานวิจัยและพัฒนา

บริการแปลภาษา
LEXiTRON Dictionary Online

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
พจนานุกรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ในการช่วยชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ ลักษณะเด่น การแสดงความหมายและประเภทของคำพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างที่มีใช้จริงและมี อัตราการปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา

ภาษิต

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ระบบ แปลภาษา ภาษิต เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) กับ บริษัท เอ็นอีซี ประเทศญี่ปุ่น ( NEC, JAPAN ) ผู้ใช้สามารถกำหนดให้แปลได้ทั้งข้อความสั้นๆ และข้อความของเว็บเพจทั่วไปที่เป็นภาษาอังกฤษ


สรรสาร(เสริสเอ็นจินไทย)

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ระบบ สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในชื่อสรรสาร (sansarn.com) เป็นระบบค้นคืน ข้อมูลในลักษณะต้นแบบรหัสเปิด (Open Source Search Engine) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมทั่วไปสามารถ นำเอาโปรแกรมไปใช้พัฒนาต่อยอดในระบบสารสนเทศต่างๆ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้โปรแกรม (License Fee) ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยี สืบค้นข้อมูลในประเทศไทยเป็นไปอย่าง แพร่หลายมากขึ้นและยังช่วยลดการนำเข้าของ ซอฟต์แวร์ต่างประเทศได้อีกด้วย


ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระบบ สอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย (Thai Government Electronic Directory Services) ให้บริการเรียกดูรายละเอียดของข้อมูลประเภทต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย เพื่อรองรับกระแสการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

 


บริการแปลงค่ามาตรฐานในการวัด

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
บริการ แปลงค่ามาตรฐานในการวัด ประกอบด้วย ค่า Length, Area measure converter, Dry measure, Liquid measure, Weight และ Temperature

 


บริการแปลงเอกสารเป็นข้อความ

(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
งาน วิจัยด้านแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็นแฟ้มข้อความ คุณสมบัติของโปรแกรมอ่านไทย ทำการแปลงแฟ้มภาพลักษณ์เอกสารตัวพิมพ์ไทยและอังกฤษให้เป็นแฟ้มข้อความ รับอินพุตเป็นแฟ้มภาพลักษณ์เอกสารได้หลายรูปแบบทั้งภาพสี ภายขาวดำ และภาพสีเทา ส่งเอาต์พุตเป็นแฟ้มข้อความเอกสารแบบดอทtxt อัตราความถูกต้องในการรู้จำอยู่ที่ประมาณ 95% ขึ้นไปกับเอกสารภาษาไทย และประมาณ 90% ขึ้นไปกับเอกสารภาษาไทยและเอกสารภาษาอังกฤษปนกัน เป็นต้น

 

Last Updated on Friday, 30 November 2012 16:47

Free business joomla templates