บริการเครื่องมือ

ส่วน งานบริการผู้ใช้ ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นหน่วยงานแรกที่ทำหน้าที่ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการขอเข้าใช้แสงซินโครตรอน และในช่วงที่ผู้ใช้เข้ามาใช้บริการในสถาบันฯ ดังนี้ :
เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.
ที่ตั้ง: ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 3 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605-606
โทรสาร: +66 (0) 44-217040 ต่อ 605
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Free business joomla templates