You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง.

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง.

268304775 4749237078456932 6914478065175779404 n

ฝ่ายสถานีวิจัย ... เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง.

คุณสมบัติ และหน้าที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามภาพด้านล่างนะคะ

เอกสารการสมัคร
1. ประวัติโดยย่อ
2. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
3. ลำเนาใบรายงานผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งมาที่ อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณชนากานต์ ชลสุข)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชนากานต์ ชลสุข
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)

Last Updated on Thursday, 23 December 2021 12:21

Free business joomla templates