You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้3 ผลิตภัณฑ์ไม่ธรรมดาเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่

3 ผลิตภัณฑ์ไม่ธรรมดาเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่

247309417 1912335678947923 1017199499577957680 n

       ข้าวเป็นอาหารจานหลักของคนไทยที่ไม่ว่าจะเอามากินกับอะไรก็อร่อย นอกจากนี้ข้าวไทยยังมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้สารอาหารดีๆ ต่อร่างกายแตกต่างกันไป และยังเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญของไทย

        โดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ถูกผสมพันธุ์จากข้าวหอมนิล และข้าวดอกมะลิ 105 จนเกิดเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วโลก

        ปัจจุบันความต้องการในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เราต้องปรับตัวตามให้ทัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงเลือกนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาทำการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าข้าวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

        จนเกิดเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไซรัปเข้มข้นจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำสัมสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และไซเดอร์พร้อมดื่ม โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างวิตามิน E ,B ,B 1 และสารต้านอนุมูลอิสระ ปราศจากไขมันอิ่มตัว

       เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นำความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบไทย แถมยังเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้

        สอวช. สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยและวัตถุดิบไทยที่สามารถสร้างความแตกต่าง หลีกหนีการขายสินค้าแบบเดิมๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

ที่มา : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 

 

Last Updated on Thursday, 28 October 2021 21:27

Free business joomla templates