You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

242521514 10159237317246265 1667472816688252607 n


 ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (National Assembly Integration and Test: AIT) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ก่อนอื่นเรามารับรู้รายละเอียดของอาคารกันก่อนครับ

           ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (National Assembly Integration and Test: AIT) ตั้งอยู่ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park – SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ สร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียมขนาดเล็ก (น้ำหนัก 10 – 500 กิโลกรัม) ในประเทศไทย ตลอดจนการให้บริการแก่ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการอบรม เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างดาวเทียมต่อไปในอนาคต

          โดยปัจจุบัน อาคาร AIT ถือว่ามีความคืบหน้าในการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกสำเร็จไปแล้วกว่า 70% และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทดสอบและตรวจสอบ ความถูกต้องว่าเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดหรือไม่


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายลิขิต วรานนท์
หัวหน้าทีมวิศวกรไทย ร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็ก THEOS-2 Small Satellite ณ ประเทศอังกฤษ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) gistda

Last Updated on Monday, 04 October 2021 16:57

Free business joomla templates