You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้รังสีทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่

รังสีทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่

240391095 10159908289639734 2474641576860211270 n

รังสีทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่

การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์นั้น มีการดำเนินการมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 100 ปี ไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการวินิจฉัยโรคอย่างการใช้รังสีเอ็กซ์มาทำกระบวนการ X-Ray ดูโครงสร้างภายในของเรา ไปจนถึงการฉายรังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็ง แต่ก็ยังมีคนมากมายที่ยังติดภาพว่ารังสีนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคมะเร็งอยู่

ซึ่งจากทางทฤษฎีก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพราะหากรังสีประเภทที่ก่อให้เกิดการแตกตัว (ionizing radiation) ผ่านเข้าไปในสิ่งมีชีวิตอาจทำให้เซลล์ในร่างกายเกิดการแตกตัว เกิดเป็นประจุและอนุมูลอิสระซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดมะเร็งขึ้นได้ ซึ่งด้านที่เราจะพบเจอกับรังสีได้บ่อยครั้งนั้นก็คือ ด้านการแพทย์ แต่ปริมาณรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์นั้นมีปริมาณที่น้อยมากๆ และการใช้รังสีในทางการแพทย์แต่ละครั้งจะมีการป้องกันรวมทั้งระเบียบการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอีกด้วย

นอกจากนั้นการเกิดโรคมะเร็งยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมายและจากข้อมูลสถิติทางการแพทย์ ของความเสี่ยงจากรังสีที่ทำให้เกิดการตายจากโรคมะเร็งนั้น มีอัตราเพียง 0.05% เท่านั้น จึงยากที่จะสรุปว่ารังสีนั้นเป็นต้นเหตุในการเกิดโรคมะเร็ง ในทางกลับกัน รังสีกลับถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง ให้หายป่วยมามากมาย เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเอง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มเติม คลิก www.tint.or.th

 

ที่มา: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

 

 

Last Updated on Thursday, 23 September 2021 16:58

Free business joomla templates