You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน"

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน"

242557404 4179998722125668 880877869957577308 n        

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน" ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook LIVE สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ผ่านลิงก์ หรือ QR Code
 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfXHeg27FRu9p.../viewform

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Last Updated on Thursday, 23 September 2021 16:59

Free business joomla templates