You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l

โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l

242160351 1514349435577801 3910397895987357184 n

ประกาศ
โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l
จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ชิงเงินรางวัล 125,000 บาท

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กับหัวข้อ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ"
• ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป กับหัวข้อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG"

โดยผลงานที่ส่งประกวดต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า A4 ความละเอียด 300 dpi ส่งในรูปแบบไฟล์ JPG หรือ PDF

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านเว็ปไซต์ www.technomart2021.com

 

ที่มา : TechnoMartThailand

Last Updated on Wednesday, 22 September 2021 13:27

Free business joomla templates