You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ มศว ขับเคลื่อน โครงการกาาพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยังยืน

ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ มศว ขับเคลื่อน โครงการกาาพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยังยืน

FB IMG 1631243936257

ทีเซลส์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน และ มศว
ขับเคลื่อน "โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เข้าร่วมสมัคร "โครงการการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน" เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2564
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณกิตติยา โทร. 086 543 3384
• *** หมายเหตุ : เงื่อนไขของโครงการปรากฎในเอกสารแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ (สแกน QR Code)

• อ่านข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3052

 

ที่มา : TCELSTHAILAND

Last Updated on Friday, 10 September 2021 11:33

Free business joomla templates