You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้AgTech Connext เดินทางถึงวันโชว์ศักยภาพของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

AgTech Connext เดินทางถึงวันโชว์ศักยภาพของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

FB IMG 1630637644014

AgTech Connext เดินทางถึงวันโชว์ศักยภาพของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร
.
NIA และเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญเกษตรกร บริษัท ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร เข้าร่วมงาน AgTech Connext 2021 Demo Day พบกับ 14 AgTech Startup จากผลการทำงานจริงร่วมกับเกษตรกรและผู้ใช้งาน พร้อมโชว์ศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพลิกโฉมภาคการเกษตรไทย
.
พร้อมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับ 14 สตาร์ทอัพเกษตร และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับเรา
.
สนใจร่วมฟัง Pitching
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านทางช่องทาง Zoom
.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Link : https://forms.gle/LkEXR3uxR4zk2Za8A

.
หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา (กอล์ฟ)
- โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552
- มือถือ 098-257 0888
- อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
ที่มา: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

Last Updated on Friday, 03 September 2021 14:23

Free business joomla templates