You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์พบกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. รูปแบบใหม่

พบกับ คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. รูปแบบใหม่

217517226 4822669607749241 5690374013631943963 n

พบกับ "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." รูปแบบใหม่ ที่จะมาท้าทายน้อง ๆ ร่วมประลองวิทย์กับ Fun Kits with Science Caravan ส่งตรงความสนุกพร้อมวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจถึงโรงเรียน

โดยจะจัดส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม (จรวดลูกโป่ง จรวดหลอด และจรวดพลังลม) ไปยังโรงเรียนของท่าน ซึ่งสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์และทำกิจกรรมได้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีให้น้อง ๆ โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในการออกแบบและแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ด่วน กล่องกิจกรรม "Fun Kits with Science Caravan" มีจำนวนจำกัด สำหรับ 40 โรงเรียนเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qrEpFSp9RWf9TVi96  (คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียน)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก - กลาง ที่ไม่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และมีนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
2.. คุณครูผู้ดูแลกิจกรรม
2.1 คุณครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (รับชมวิดีโอการประดิษฐ์) จำนวน 2 - 5 คน และนำวัสดุ-อุปกรณ์ที่จัดส่งไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ได้
2.2 คุณครูสามารถรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม ใบบันทึกผลการทำกิจกรรมส่งให้ทาง อพวช. ได้

หมายเหตุ:
1. สามารถอัพโหลดแนบไฟล์รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแบบฟอร์มลงทะเบียน (Google form: ลงทะเบียนรับกล่องกิจกรรม "Fun Kits with Science Caravan")
2. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม และมีรางวัล ของที่ระลึกมอบให้หลังจบกิจกรรม

ติดต่อ : 02 577 9999 ต่อ 1745 ถึง 1746 (อภิชญา, ปริตต์)

ที่มา: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Last Updated on Thursday, 15 July 2021 13:11

Free business joomla templates