You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ย้อนอดีต ไขปริศนาทางโบราณคดี ด้วยแสงซินโครตรอน

ย้อนอดีต ไขปริศนาทางโบราณคดี ด้วยแสงซินโครตรอน

FB IMG 1626057540364

เชื่อมั้ย แสงซินโครตรอนช่วยสะท้อนเรื่องราวอดีตได้

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางรังสีเอกซ์ จากแสงซินโครตรอนถูกนำมาใช้ศึกษาองค์ประกอบเชิงคุณภาพและปริมาณของธาตุที่เจือปน หรือองค์ประกอบภายในตัวอย่างทางโบราณคดีต่างๆ

นอกจากนี้แล้วยังใช้ศึกษาการกระจายตัวของธาตุ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง นับว่าเทคนิคนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการศึกษาตัวอย่างโบราณคดีที่มีคุณค่า

ตัวอย่างงานวิจัย
1. การศึกษาร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ จากลูกปัดสีแดง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน กับภาคใต้ของประเทศไทย

2. การไขปริศนาสีสันที่แตกต่างกัน 5 สี ของลูกปัดแก้วโบราณยุคทวารวดีจากหลุมศพ 4 แหล่ง ใน จ.แม่ฮ่องสอนและสระแก้ว สู่การหาที่มาของลูกปัด และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

3. การศึกษาโครงสร้างสามมิติที่ซ่อนอยู่ภายในฟอสซิลผลของต้นตะครองพรรณใหม่ ที่มีอายุประมาณ 200,000 ปี ค้นพบเป็นครั้งแรก ณ จ.นครราชสีมา

4. การระบุธาตุองค์ประกอบ ฟอสซิลกระดูกช้างโบราณ Stegodon ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 11 ล้าน จนถึง 4,000 ปีที่แล้ว ในแถบเอเซีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ และประเทศไทย เพื่อศึกษาผลของสิ่งแวดล้อมต่อการผุพัง รวมถึงหาวิธีการเก็บรักษา

5. การศึกษาสีของภาพศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไขปริศนาการสร้างสีผนังถ้ำ ในประเทศอินโดนีเซีย

เรียกได้ว่าแสงซินโครตรอนเหมือนลำแสงที่ฉายภาพย้อนอดีต ให้เขาสามารถไขปริศนาวัตถุโบราณต่างๆ ได้ แม้มีร่องรอยให้ศึกษาเพียงน้อยนิดก็ตาม

ที่มา : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Last Updated on Monday, 12 July 2021 11:22

Free business joomla templates