You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้มารู้จักกับสไตรีนโมโนเมอร์จากเหตุโรงงานที่กิ่งแก้วเกิดไฟไหม้

มารู้จักกับสไตรีนโมโนเมอร์จากเหตุโรงงานที่กิ่งแก้วเกิดไฟไหม้

212853906 354893179335641 8170807977522707471 n212020283 354893209335638 7558365116158664506 n

212671301 355253245966301 7945665385830293433 n

214150993 355253342632958 6484100899473689422 n

211700380 355253265966299 237670734921143076 n

 

 

จากข่าวการระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรม ภายในซอยกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อเช้าตรู่วันที่ 5 ก.ค. นี้ โรงงานที่เกิดระเบิดและเพลิงไหม้นี้เป็นโรงงานผลิตโฟมพลาสติกประเภทสไตรีน โดยมีสารตั้งต้นในการผลิตคือ สไตรีนโมโนเนอร์ วันนี้ Dr.D จะพาไปรู้จักกับสารตัวนี้กัน
.
สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene monomer) มีสูตรเคมี คือ C₈H₈ มีโครงสร้างหลักของโมเลกุลเป็นตัวเบนซีน (เบนซีน (Benzene) ซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนประเภท 6 เหลี่ยม จัดเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) และสารประกอบระเหยง่าย (Volatile Organic Compound : VOC)
.
อุตสาหกรรมที่ใช้: ใช้เป็นส่วนผสมอยู่ในน้ำมันแก๊สโซลีน (Gasoline) เพื่อแยกชนิดน้ำมัน และใช้ในกระบวนการผลิต เช่น จานข้าวโฟม กล่องข้าวโฟม กาว พลาสติก ปุ๋ยเคมี หม้อแปลงไฟฟ้า รองเท้า สี เคมีสิ่งทอ เป็นต้น
ลักษณะทางกายภาพ: เป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีจุดเดือดที่ 145 °C จุดวาบไฟที่ 31 °C ในภาชนะปิดและ 36-37 °C ภาชนะเปิด
.
ความรุนแรงตามมาตรฐาน NFPA มีดังนี้
- ความอันตรายด้านสุขภาพ ระดับที่ 2 : อันตรายปานกลาง (ระดับสีน้ำเงิน)
- ความไวไฟ ระดับ 2 : ไวไฟสูง (ระดับสีแดง)
- แสดงความไวต่อปฏิกิริยา ระดับ 2 : ปฏิกิริยาเคมีรุนแรง (ระดับสีเหลือง)
- ข้อมูลพิเศษ : ไม่มี (ระดับสีขาว)
.
☠️ข้อมูลด้านพิษวิทยา
1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน
- เมื่อถูกผิวหนัง จะเกิดการระคายเคือง
- เมื่อเข้าตา จะระคายเคืองต่อดวงตา
- เมื่อหายใจเข้าไป จะเป็นอันตรายเมื่อสูดดม ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจทำให้ไอ และหายใจลำบาก เมื่อดูดซึมจนถึงระดับที่ก่อให้เกิดพิษ ทำให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม
- เมื่อกลืนกิน ระคายเคือง และเป็นแผลไหม้ที่ปากและกระเพาะอาหาร
.
2. ความเป็นพิษเรื้อรัง
- ทำให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซม
- อาจทำให้เป็นมะเร็งในคนและสัตว์
- เพิ่มการแท้งในสตรีมีครรภ์ที่สัมผัสสาร
- ทำให้เกล็ดเลือดต่ำ ต่อมน้ำเหลืองผิดปกติ มีผลต่อประสาททำให้อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย
.
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับหรือสัมผัสสารสไตรีนโมโนเนอร์
- เมื่อถูกผิวหนัง : ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
- เมื่อเข้าตา : ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
- เมื่อสูดดม : ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจหากหายใจไม่สะดวก
- เมื่อกลืนกิน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที
ผู้ปฐมพยาบาลต้องมีความรู้เกี่ยวกับสไตรีนโมโนเมอร์
.
หากได้รับสารนี้เกิน 700 ppm อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือการเข้าไปสัมผัสกับสารที่ไม่ทราบระดับความเข้มข้นหรือเข้าไปในบริเวณที่มีสภาวะอากาศทีมีสารนี้เกิน 700 ppm ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจประเภทจัดส่งอากาศสำหรับการหายใจ (Air Supplying Respirator) พร้อมที่ครอบหน้าแบบครอบเต็มใบหน้าที่มีการทำงานแบบความดันภายในเป็นบวก หรือแบบที่ใช้การทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ป้องกันทางดินหายใจชนิดมีถังอากาศในตัวและแบบความดนภายในเป็นบวก แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เบื้องต้นสามารถใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำ ปิดจมูกแล้วออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดครับ
.
หากการเกิดระเบิดแล้วมีการเผาไหม้ สารเคมีเหล่านี้จะเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดควันไฟสีดำ และเทา ซึ่งก็คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปนกับสารเหล่านี้ที่เป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย ถ้าสูดดม CO จะหมดสติ วิงเวียนศรีษะ ถ้าสูดดมสไตรีนกับเบนซีน ระคายเคืองระบบหายใจ และก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันโควิด ไม่สามารถป้องกันได้เพราะเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย ต้องใช้หน้ากากที่ป้องกันสารอินทรีย์ ดังนั้นเพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณการเกิดระเบิดและควันไฟไปถึงควรอพยพออกไปให้พ้นระยะ และหากเกิดอาการหายใจไม่ออก แน่นหน้าอก มึนงง คลื่นไส้ ปวดหรือเวียนศรีษะ ให้รีบไปพบแทพย์ทันที
.
ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Last Updated on Wednesday, 07 July 2021 09:35

Free business joomla templates