You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

FB IMG 1623120218746

อพวช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กิจกรรมวิทยาศาสตร์เยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ชิงทุนการศึกษากว่า 9,000 บาท
.
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2564
• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภายใต้หัวข้อ "มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์"
ชิงทุนการศึกษากว่า 9,000 บาท และทีมผู้ชนะในระดับภูมิภาคจะได้เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ
.
สามารถสมัครและส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัคร คลิก
https://www.nsm.or.th/event/competition/youth-science-event.html

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1791 มือถือ 088-5959583 (ศุภาพิชญ์) , 087-417-8775 (กฤตภาส)

Last Updated on Thursday, 10 June 2021 15:00

Free business joomla templates