You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์งานเสวนาออนไลน์ โลกเปลี่ยน อุสาหกรรมปรับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแญญาประดิษฐ์

งานเสวนาออนไลน์ โลกเปลี่ยน อุสาหกรรมปรับด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลแญญาประดิษฐ์

FB IMG 1622735631158

เชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์รับฟังความคิดเห็น แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในระบบอัตโนมัติและยานยนต์สมัยใหม่
ในหัวข้อ "โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์"
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิ.ย. นี้ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ zoom
โดยมีผู้แทนนักวิจัย จากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการบรรยาย และเสวนา
สามารถลงทะเบียร่วมงานได้ที่ : https://forms.gle/jMunybYMg2GCrGdbA

 

ข้อมูล สกสว.

 

Last Updated on Friday, 04 June 2021 14:16

Free business joomla templates