You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้มว. กับการตรวตสัดโลหะตามมาตรฐานน้ำดื่มในประเทศไทย

มว. กับการตรวตสัดโลหะตามมาตรฐานน้ำดื่มในประเทศไทย

FB IMG 1622735396326

    จากปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นกับ "น้ำดื่ม" หรือ "น้ำบริโภค" ไม่ว่าจะมาจากการผุกร่อนตามธรรชาติของแร่ธาตุในดิน หิน หรือมาจากการปนเปื้อนทั้งของเสียจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

    แล้วประเทศไทยมีการกำหนด "มาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณโลหะในน้ำดื่ม" อย่างไรบ้าง

    เครื่องมือวัดอะไร ที่ตอบโจทย์การวิเคราะห์โลหะในปริมาณที่ต่ำมากๆ

แล้ว TRM จะสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มได้ประเทศได้อย่างไร

ติดตามอ่านได้ใน NIMT Blogs: มว. กับการตรวจวัดโลหะตามมาตรฐานน้ำดื่มในประเทศไทย
http://mx.nimt.or.th/?p=13017

ข้อมูล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Last Updated on Friday, 04 June 2021 14:16

Free business joomla templates