You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้Telehealth นวัตกรรมระบบสุขภาพทางไกล ลดการติดเชื้อ รับมือโควิด -19

Telehealth นวัตกรรมระบบสุขภาพทางไกล ลดการติดเชื้อ รับมือโควิด -19

FB IMG 1619753132030

"Telehealth" นวัตกรรมระบบสุขภาพทางไกล ลดการติดเชื้อ รับมือโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดซ้ำในระลอกที่สามในประเทศไทย ทำให้ต้องมีการวางแผนรับมือในระยะยาว เพื่อลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในแง่การติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง การลดการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ถึงแม้ปัจจุบันมาตรการการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home จะถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่อีกมาตรการสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการลดจำนวนการเดินทางไปสถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และลดภาระงานของบุคลาการทางการแพทย์ กระทรวง อว. จึงได้ผลักดันระบบสุขภาพทางไกล หรือ Telehealth ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Telehealth เน้นการให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยโรคเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (Chatbot) สำหรับประชาชนที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อ (NCDs) ที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดหรือรับยา ระบบจะช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติและติดตามอาการผู้ป่วย โดยสามารถรองรับได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อวัน และตั้งเป้าลดจำนวนผู้ที่ต้องมาโรงพยาบาลลงอย่างน้อย 20% หรือ 750,000 ครั้ง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้พัฒนาและรวบรวมแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เช่น ระบบแนะนำเบื้องต้นด้วย AI สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ ใกล้มือหมอ, Agnos และ Deverhood ระบบปรึกษาแพทย์ผ่าน Telehealth สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ แอปชีวี และ OCCA ระบบ AI ช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติและติดตามอาการ สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมได้แก่ CovidCareBot ระบบ AI อ่านภาพเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อคัดกรองผู้ป่วย สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ Inspectra และระบบดูแลผู้ป่วย NCDs สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม ได้แก่ Diamate และ Pharmasafe

"YMID Portal" คือแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้แคมเปญ Thai TeleHealth Fight Covid-19 ใช้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "COVID-19" ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง อว. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ฯลฯ รวมถึงแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวันในช่วงวิกฤตโควิด-19 และนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็นประโยชน์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ymid.or.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Yothi Medical Innovation District: ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ หรือไลน์แอด @YMID

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่มา: FB สอวช

Last Updated on Monday, 03 May 2021 11:01

Free business joomla templates