You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาปิดบริการ ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ และหอดูดาว บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2564

ขยายระยะเวลาปิดบริการ ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ และหอดูดาว บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2564

178103738 4135282249868691 4821856218666694767 n

ขยายระยะเวลาปิดบริการ ท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการ และหอดูดาว บัดนี้ - 14 พฤษภาคม 2564

เนื่องด้วยการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 NARIT มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการ และพร้อมดำเนินมาตรการตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่มา : https://www.facebook.com/NARITpage

 

Last Updated on Wednesday, 28 April 2021 15:37

Free business joomla templates