You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ภารกิจสุดท้ายของ "ยานโอไซริส-เร็กซ์" ก่อนบอกลาดาวเคราะห์น้อยเบนนู

ภารกิจสุดท้ายของ "ยานโอไซริส-เร็กซ์" ก่อนบอกลาดาวเคราะห์น้อยเบนนู

167874193 4073958939334356 5910430736206344580 n

ภารกิจสุดท้ายของ "ยานโอไซริส-เร็กซ์" ก่อนบอกลาดาวเคราะห์น้อยเบนนู

        หลังจากยานโอไซริส-เร็กซ์ เก็บตัวอย่างพื้นผิวบนดาวเคราะห์น้อยเบนนูได้สำเร็จเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันจากทีมควบคุมว่าสามารถเก็บตัวอย่างได้ตามปริมาณที่กำหนดไว้ ล่าสุดยานโอไซริส-เร็กซ์ เตรียมปฏิบัติภารกิจ "บินโฉบ" เข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยเบนนูครั้งสุดท้าย ที่ระยะห่าง 3.7 กิโลเมตรเหนือพื้นผิว ในวันที่ 7 เมษายน 2564 นี้

       ทีมควบคุมตัดสินใจเพิ่มภารกิจนี้ให้กับยานโอไซริส-เร็กซ์ นอกเหนือจากแผนที่วางไว้แต่แรก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เก็บตัวอย่าง หลังอุปกรณ์เก็บตัวอย่างและเครื่องยนต์ขับดันของยานในขณะทำภารกิจเก็บตัวอย่าง Touch-and-Go นั้นรบกวนพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อย โยานจะรวบรวมภาพถ่ายความละเอียดสูงด้วยกล้อง PolyCam เป็นเวลา 5.9 ชั่วโมง ซึ่งเท่ากับเวลาที่ดาวเคราะห์น้อยเบนนูหมุนรอบตัวเองครบ 1 รอบพอดี ดังนั้นกล้องจะสามารถรวบรวมภาพทั้งบริเวณซีกเหนือ ซีกใต้ และเส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์เบนนูได้ จากนั้นทีมควบคุมจะนำภาพถ่ายที่ได้มาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายที่เคยรวบรวมไว้ในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2562

       นอกจากนี้ยังเป็นการทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ของยาน เช่น กล้องถ่ายภาพเพื่อสร้างแผนที่พื้นผิวดาว (MapCam) อุปกรณ์ตรวจวัดการแผ่รังสีความร้อน (OTES) อุปกรณ์ตรวจวัดสเปกตรัมในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรด (OVIRS) และอุปกรณ์เลเซอร์วัดระยะ (OLA) ซึ่งจะทำงานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ทีมควบคุมสามารถประเมินสถานะภาพของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เนื่องจากอาจมีฝุ่นเกาะหลังจากการเก็บตัวอย่าง

      หลังจากภารกิจสำเร็จจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันสำหรับการส่งข้อมูลภาพที่ได้กลับมายังโลก จากนั้นทีมควบคุมจะเริ่มกระบวนการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวและประเมิณสถานะของอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อต่อยอดไปยังภารกิจต่อไปในอนาคตหลังจากส่งตัวอย่างกลับมายังโลกสำเร็จ

      ยานโอไซริส-เร็กซ์ จะยังคงโคจรใกล้ดาวเคราะห์น้อยเบนนูจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จากนั้นจะเข้าสู่ภารกิจเดินทางกลับมายังโลกโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี เมื่อเข้าใกล้วงโคจรของโลกยานจะทิ้งแคปซูลบรรจุตัวอย่าง (SRC) ผ่านชั้นบรรยากาศโลก และจะร่อนลงสัมผัสพื้นโลกบริเวณศูนย์ฝึกยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ 24 กันยายน 2566

       ตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยเบนนูจะจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ควมคุม Johnson Space Center และในท้ายที่สุดมันจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการทั่วโลก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาร่วมกันต่อไป

ที่มา : ภารกิจสุดท้ายของ "ยานโอไซริส-เร็กซ์" ก่อนบอกลาดาวเคราะห์น้อยเบนนู

เรียบเรียง : กฤษดา รุจิรานุกูล - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.

อ้างอิง : https://www.nasa.gov/.../nasa-osiris-rexs-final-asteroid...

Last Updated on Thursday, 08 April 2021 10:15

Free business joomla templates