You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

169144594 3861221467287966 8097226374788374261 n

ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด มูลค่าสูงสุด 30,000 บาทต่อราย/กิจการ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถ สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

 

Last Updated on Thursday, 08 April 2021 10:15

Free business joomla templates