You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์วศ.ขอประชาสัมพันธ์ “แจ้งย้าย” ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จากสำนักงานหอการค้า ไปที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

วศ.ขอประชาสัมพันธ์ “แจ้งย้าย” ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จากสำนักงานหอการค้า ไปที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

วศ.ขอประชาสัมพันธ์ "แจ้งย้าย" ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จากสำนักงานหอการค้า

ไปที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

166859627 4229227580450256 3156348507434018736 n

ที่มา: https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

Last Updated on Friday, 02 April 2021 16:26

Free business joomla templates