You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

นวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

FB IMG 1613707345671

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม ที่เป็นนิติบุคคล โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์)

ลงทะเบียนรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ.64

คลิกลิงค์เพื่อสมัคร https://bit.ly/3nWloW1

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ https://bit.ly/3o0hjjx

 

Last Updated on Monday, 22 February 2021 13:35

Free business joomla templates