You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือ

150837068 3701949006509065 466984136962979194 o

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือ
เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – ผู้จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ
ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/s2GtzbaL2hj5FnE8A
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
1. "What is Innovation?"
2. กลไกการสนับสนุนงบประมาณของ สนช.
3. ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุน
4. แนะนำการลงเบียนระบบ MIS สำหรับสมาชิก และยื่นขอรับการสนับสนุน
5. การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea
(!)ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
(!)(!) รับสมัครจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
083-575 2296 (คุณทิพาพร)
083-626 6591 (คุณศกลรัตน์)
089-858 2965 (คุณจุติฐาณี)
089-191 1800 (คุณรัตนาภรณ์)

ที่มา: https://www.facebook.com/NIAThailand

Last Updated on Tuesday, 16 February 2021 11:27

Free business joomla templates