You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้จับตา 2 ภาคีความร่วมมือ "ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย" และ "ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย"

จับตา 2 ภาคีความร่วมมือ "ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย" และ "ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย"

136953924 3826867440710175 6461327443566179415 o

[07] จับตา 2 ภาคีความร่วมมือ "ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย" และ "ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย"
         ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR) จุดประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำแผนที่นำทางของการวิจัยแบบบูรณาการ การวิจัยบรรยากาศที่เชื่อมโยงกับการศึกษาคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย จัดสร้างห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์บรรยากาศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยบรรยากาศ และผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีหน่วยงานร่วม 28 หน่วยงาน
         ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) ความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อการวิจัย สร้าง #ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ ดวงแรกที่ออกแบบ สร้าง และประกอบโดยคณะวิศวกรไทย เพื่อใช้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบโลกและอวกาศสภาพ ดาวเทียมดวงนี้ถูกใช้เป็นโจทย์เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาดาวเทียมโดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การริเริ่มอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต มีหน่วยงานร่วม 10 หน่วยงาน
เดินทางกันมาถึงเรื่องที่ 7 แล้ว ชวนติดตาม #เรื่องที่8 กันต่อในวันพรุ่งนี้ และสามารถย้อนดูเรื่องก่อนหน้าได้ตามนี้เลยครับ

#เรื่องที่1 ดวงจันทร์บังดาวอังคาร
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3808829559180630

#เรื่องที่2 ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลก
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3811013435628909

#เรื่องที่3 จันทรุปราคาบางส่วน
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3813625538701032

#เรื่องที่4 ปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับดาวเคราะห์
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3815876011809318

#เรื่องที่5 "AstroFab" การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่สังคม
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3818559804874272

#เรื่องที่6 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3818575284872724

ที่มา: https://www.facebook.com/NARITpage

Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 16:35

Free business joomla templates