You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้ศูนย์พัฒนาทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์

ศูนย์พัฒนาทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์

136056549 3821498431247076 5307177054644847358 o

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
          "ศูนย์พัฒนาทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์" มีเป้าหมายในการออกแบบ พัฒนา และดำเนินการทำอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ที่ล้ำสมัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลของวัตถุท้องฟ้าได้ดียิ่งขึ้น
           บุคลากรของศูนย์ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ ด้วยการออกแบบเชิงทัศนศาสตร์ เชิงกล และประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์กับการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น ในปัจจุบันมีโครงการสำคัญ ได้แก่
1) การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับกล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง
2) การพัฒนาสเปกโตรกราฟ สำหรับเก็บข้อมูลสเปกตรัมเพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัตถุท้องฟ้า
3) การวิจัยโคโรนากราฟสำหรับการศึกษาสิ่งแวดล้อมของดาว
4) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้ในการออกแบบระบบทัศนศาสตร์ แก่นักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร
ชวนติดตาม #เรื่องที่7 กันต่อในวันพรุ่งนี้ และสามารถย้อนดูเรื่องก่อนหน้าได้ตามนี้เลยครับ
#เรื่องที่1 ดวงจันทร์บังดาวอังคาร
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3808829559180630

#เรื่องที่2 ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้-ไกลโลก
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3811013435628909

#เรื่องที่3 จันทรุปราคาบางส่วน
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3813625538701032

#เรื่องที่4 ปรากฏการณ์สำคัญเกี่ยวกับดาวเคราะห์
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3815876011809318

#เรื่องที่5 "AstroFab" การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่สังคม
https://www.facebook.com/NARITpage/posts/3818559804874272

ที่มา: https://www.facebook.com/NARITpage

Last Updated on Wednesday, 13 January 2021 16:35

Free business joomla templates