You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์อว. โดย วช. ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน้ำยาฆ่าเชื้อรับมือโควิด-19 ผ่าน กอ.รมน.

อว. โดย วช. ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน้ำยาฆ่าเชื้อรับมือโควิด-19 ผ่าน กอ.รมน.

600600p1625EDNmaina6

อว. โดย วช. ส่งมอบนวัตกรรมที่นอน ยางพาราสนับสนุน รพ.สนามรับมือโควิด-19
              กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา ต่อยอดจากงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน ที่เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบได้ 10 เท่า โดยกระทรวงมหาดไทยรับมอบไปใช้ในโรงพยาบาลและพื้นที่รับมือสถานการณ์โควิด-19
              ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบ นวัตกรรมที่นอนยางพารา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ สวนรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมทั้งกล่าวถึงการสนับสนุนผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี
              นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย รับมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา ซึ่งจะนำไปใช้งานในโรงพยาบาลสนามเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 และในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึง การสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นอนยางพารา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.nrct.go.th/news/อว-โดย-วช-ส่งมอบนวัตกรรมที่นอน-ยางพาราสนับสนุน-รพสนามรับมือโควิด-19

ที่มา: https://www.facebook.com/nrctofficial

Last Updated on Monday, 11 January 2021 09:01

Free business joomla templates