You are here: หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา “แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

118004629 185514816272149 4965303577745082663 n

IDA Platform คืออะไร...???
      IDA Platform จะช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดการใช้พลังงานของโรงงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Preventive Maintenance) ได้อย่างไร...???
       EECi NECTEC NSTDA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานสัมมนา "แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA: Industrial IoT and Data Analytics platform) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงาน"
23 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ไบเทค บางนา
....................
ลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย >>>
https://forms.gle/d5hZhxMHyUizCDD69
(รับจำนวนจำกัด)

ที่มา :https://www.facebook.com/EECiThailand/

Last Updated on Friday, 11 September 2020 10:07

Free business joomla templates