You are here: หน้าหลักสาระน่ารู้เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร ?

เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร ?

118934830 1598690210312473 8066688585329686931 o

เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร ?
.
เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับประเทศได้ทั้งด้านทรัพยากรชีวภาพและด้านเทคโนโลยีวัสดุ ทั้งด้านการลดการใช้วัตถุดิบใหม่ การคงคุณค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงลดของเสียในระบบและผลกระทบทางลบ ดังนี้
1) "ลดการใช้วัตถุดิบใหม่" บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเลือกใช้ทรัพยากรทดแทน และนำทรัพยากรเหลือใช้กลับเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นทดแทนการใช้วัตถุดิบใหม่ต่อไป เช่น ให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์เดิมมาเติมตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ (Refill) เช่น สบู่ แชมพู น้ำยาซักผ้า รวมถึงการนำแก้วส่วนตัวมาใช้ใส่เครื่องดื่มตามร้านกาแฟต่างๆ ก็เป็นอีกแนวทางการลดใช้วัตถุดิบใหม่ด้วยเช่นกัน
2) "คงคุณค่าผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัสดุ" ส่งเสริมการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวขึ้น ทั้งการยืดอายุการใช้งานของสินค้า (Product Life Cycle Extension) โดยผู้ผลิตให้บริการรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าให้กับผู้บริโภค, Refurbish กระบวนการนำสินค้าที่ได้รับความเสียหายหรือเกิดตำหนิที่ถูกส่งคืนกลับไปยังผู้ผลิต แล้วผ่านการซ่อมแซม ตรวจสอบตามมาตรฐานของโรงงานแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้ง รวมถึงการออกแบบสินค้าให้สามารถแยกส่วนเพื่อการซ่อมแซมหรืออัพเกรดชิ้นส่วนได้ง่าย เช่น การตั้งศูนย์ปรับสภาพรถจักรยานยนต์มือสองเกรดเอ (Second Hand) เพื่อจัดจำหน่ายใหม่แก่ลูกค้า เป็นต้น
3) "ลดของเสียในระบบและผลกระทบทางลบ" ลดผลกระทบทางลบให้เหลือน้อยที่สุด ลดของเสียจากระบบ (Waste Minimization) คัดแยกขยะของเสียตามประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบการผลิตของแต่ละประเภทได้ เช่น นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก เลือกซื้อสินค้าที่นำกลับมารีไซเคิลได้หรือที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล การเก็บและรวบรวมบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมเข้ากระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น

Last Updated on Thursday, 10 September 2020 10:46

Free business joomla templates