ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ขอบเขตการให้บริการ บริการรับจองลงทะเบียนเพื่อฝึกอบรม สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของคนในชุมชนผ่านเครือข่ายคลีนิก เทคโนโลยีทั่วประเทศ
 

 
ขั้นตอนการขอรับบริการลงทะเบียนจองฝึกอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 
เอกสารประกอบ - การขอรับบริการจองลงทะเบียนอบรมหลักสูตร - แบบฟอร์มจองอบรมโครงการถ่ายอดเทคโนโลยี document | pdf
- รับจองลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์
 

 
หน่วยงานที่ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลคลีนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400
โทรศัพท์ 02-333-3917 , 02-333-3918
โทรสาร 02-333-3913
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.most.go.th/eservice
Free business joomla templates