You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ภาพยนต์เรื่องใหม่ "Treasures of the Universe ปฐมบทแห่งห้วงเอกภพ"

ภาพยนต์เรื่องใหม่ "Treasures of the Universe ปฐมบทแห่งห้วงเอกภพ"

เดือนสิงหาคม กลับมาเปิดเหมือนเดิม อังคารถึงอาทิตย์ วันละ 2 รอบ และวันเสาร์ 3 รอบ กับภาพยนต์เรื่องใหม่ "Treasures of the Universe ปฐมบทแห่งห้วงเอกภพ" เนื่องจากยังอยู่ในยุควิถีใหม่ New normal ท้องฟ้าจำลองยังไม่สามารถเข้าเต็มทุกที่นั่งได้ ดังนั้นแนะนำว่า ให้ทำการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน และมาร...

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่า...

Read more

โอกาสดี! #ดาวหางนีโอไวส์ ยังคงติดตามได้ด้วยกล้องส่องทางไกลหรือกล้องสองตา ในช่วงเดือนสิงหาคม

โอกาสดี! #ดาวหางนีโอไวส์ ยังคงติดตามได้ด้วยกล้องส่องทางไกลหรือกล้องสองตา ในช่วงเดือนสิงหาคม

โอกาสดี! #ดาวหางนีโอไวส์ ยังคงติดตามได้ด้วยกล้องส่องทางไกลหรือกล้องสองตา ในช่วงเดือนสิงหาคม             แม้ว่าดาวหางนีโอไวส์ C/2020 F3 (NEOWISE) จะผ่านช่วงที่โคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และเข้าใกล้โลกที่สุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ไปแ...

Read more

เปิดให้บริการ นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเต็มรูปแบบ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

เปิดให้บริการ นิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเต็มรูปแบบ ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

                     เปิดบริการจัดเต็ม 6 วัน ตั้งแต่ วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เริ่มเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป กับท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัลและนิทรรศการดาราศาสตร์ ได้ที่ท้องฟ้าจำลองทั้ง 4 แห่ง  

Read more

การบรรยาย "9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ"

การบรรยาย "9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ"

การบรรยาย "9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ" ในงานประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีชมคลิปพิธีเปิดงานและการบรรยายได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13419-bcg-conference-2020 ...

Read more

ดาวหางนีโอไวส์ อวดหางยาวในคืนเข้าใกล้โลกที่สุด

ดาวหางนีโอไวส์ อวดหางยาวในคืนเข้าใกล้โลกที่สุด

ดาวหางนีโอไวส์ อวดหางยาวในคืนเข้าใกล้โลกที่สุด      TeamNARIT เก็บภาพ "ดาวหางนีโอไวส์" คืนใกล้โลกที่สุด มาฝากคนไทยครับ ปรากฏสว่างบนท้องฟ้าพร้อมหางฝุ่นยาวกว่าสิบองศา สำหรับภาพ "ดาวหางนีโอไวส์" ที่บันทึกได้ในครั้งนี้ บันทึกเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใ...

Read more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.กระบี่ และใกล้เคียง ร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ยกระดับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการใน จ.กระบี่ และใกล้เคียง  ร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ยกระดับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจในพื้นที่ จ.กระบี่ และใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่ "Circular Economy for Tourism: ออกแบบเศรษฐกิ...

Read more

STARTUP THAILAND 2020 X INNOVATION THAILAND EXPO 2020

STARTUP THAILAND 2020 X INNOVATION THAILAND EXPO 2020

เตรียมพร้อมพบกับการผนึกกำลังของสองงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรม 'STARTUP THAILAND 2020 x INNOVATION THAILAND EXPO 2020'        ภายใต้แนวคิด "Innovation in Times of Crisis : นวัตกรรมรับมือภาวะวิกฤต" เปิดมิติใหม่ของประเทศ ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 22 guests and no members online

793180
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
12
1438
4996
6188
793180

Free business joomla templates