You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประกาศ รับสมัครงาน 1 ตำเเหน่ง วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

ประกาศ รับสมัครงาน 1 ตำเเหน่ง วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง (จ้างเหมา) ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 ธันวาคม 2562 นี้ สนใจสามารถสอบถามรายล...

Read more

สุวิทย์” เตรียมความพร้อมโครงการยุวชนอาสาพบ 800 นิสิต/นักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัย

สุวิทย์” เตรียมความพร้อมโครงการยุวชนอาสาพบ 800 นิสิต/นักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัย

      "สุวิทย์" เตรียมความพร้อมโครงการยุวชนอาสาพบ 800 นิสิต/นักศึกษาจาก 9 มหาวิทยาลัย นำร่องพื้นที่กาฬสินธุ์ 1 ใน 10 จังหวัดยากจน ชูแนวคิดนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ร่วมลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ดีเดย์เปิดตัวโครงการ 13 ม.ค. 63อ่านต่อคลิก : https://www.mhesi.go.th/......

Read more

"ต้นแบบยุวชนอาสา แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ"

"ต้นแบบยุวชนอาสา แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ"

          15 ธันวาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่โครงการยุวชนอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบบูรณาการในพื้นที่ บ้านโคกก่อง และบ้านโพธิ์ชัย ต....

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก

          สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. - Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานต้องเสนอแนวคิดไอเดียการออกแบบโครงงานของท่าน และภายในงานท่านจะได้รับฟัง แพลตฟอร์มรูปแบบการส...

Read more

ทีเซลส์จับมือร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่

ทีเซลส์จับมือร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการเมดิโคโพลิส เชียงใหม่

                          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิ...

Read more

สดร. ชวนจับตา 3 ดาวเคียงเดือน ส่งท้ายพฤศจิกายน

สดร. ชวนจับตา 3 ดาวเคียงเดือน ส่งท้ายพฤศจิกายน

             สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนจับตาปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ช่วงค่ำวันที่ 28 - 30 พ.ย. 62 ชม ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ และ ดาวเสาร์ เคียง ดวงจันทร์เสี้ยว ตามลำดับ มาพร้อม ปรากฏการณ์แ...

Read more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮมที่จีน

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮมที่จีน

                    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ หอการค้าไทยในจีน ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน Smart Home (สมาร์ทโฮม) เพื่อสร้างแนวคิดในก...

Read more

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup ชายแดนใต้ ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นี้เท่านั้น

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup ชายแดนใต้ ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นี้เท่านั้น

มาแล้ว! โอกาสสำหรับผู้ประกอบการและ Startup ชายแดนใต้ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นี้เท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิดมูลค่าไม่เกิน 1.5 ล้านบาทกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติพบกับ กิจกรรม "ROAD SHOW: ภาคใต้ชายแดน"วันที่ 2 ธันวาคม 2562ณ สำนักง...

Read more

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21

  5 ภารกิจ อว. พลิกโฉมไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21             ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรมและทีมงานทุกท่าน ได้ทำงานกันเต็มที่ วันนี้ขอมาสรุปภารกิจหลักที่อว. ที่ได้เริ่มวางรากฐานและเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 7 guests and one member online

638751
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
195
293
195
6898
638751

Free business joomla templates