You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปิดแล้วฟรี...คลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ธุรกิจเทคโนโลยีแบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรชั้นนำ Advisory Clinic@TSP กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ เปิดให้คำปรึกษา...

Read more

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน"

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" และการเสวนา เรื่อง ทิศทางการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ "กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน"

                 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จั...

Read more

กิจกรรมการประกวดคลิปรีวิว หัวข้อ “อะไรดีก็ว่าดี (ตามสอยได้ที่ TechnoMart)

กิจกรรมการประกวดคลิปรีวิว หัวข้อ “อะไรดีก็ว่าดี (ตามสอยได้ที่ TechnoMart)

มาแล้วๆ อีกหนึ่งกิจกรรมการประกวดคลิปรีวิวหัวข้อ "อะไรดีก็ว่าดี (ตามสอยได้ที่ TechnoMart)"โดยมีเนื้อหาผู้ซื้อสินค้าในงาน TechnoMart2021 ได้ สร้างสรรค์คลิปวิดีโอเพื่อรีวิวสินค้าที่ซื้อในงาน TechnoMart2021 ในรูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปสนใจ และอยากเข้าชมและซื้อสินค้า ในงา...

Read more

การประกวดรีวิวสินค้า Techno MeeDee

การประกวดรีวิวสินค้า Techno MeeDee

  ใครรีวิวเก่งเชิญทางนี้การประกวดรีวิวสินค้า Techno MeeDee โดนใจ๊โดนใจ...ใครรีวิวเก่ง รีวิวโดนใจ...รีบส่งผลงานด่วน เพราะงานนี้มีเงินรางวัลการประกวดรวมมูลค่า 38,000 บาทส่งผลงานผ่านเว็ปไซต์ www.technomart2021.comความยาวคลิป 1-3 นาที มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720)เป็นไฟล์ประเภทMP4 หรือ ....

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวีดิโอประชาสัมพันธ์เข้าประกวด กับหัวข้อ ชวนคนที่ใช่ ไปออนไลน์ที่ TechnoMart2021

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวีดิโอประชาสัมพันธ์เข้าประกวด กับหัวข้อ ชวนคนที่ใช่ ไปออนไลน์ที่ TechnoMart2021

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวีดิโอประชาสัมพันธ์เข้าประกวด กับหัวข้อ"ชวนคนที่ใช่ ไปออนไลน์ที่ TechnoMart2021 "ชิงเงินรางวัลรวม 38,000 บาทโดยมีเนื้อหาเพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนที่รู้จัก คนที่รู้ใจ มาเยี่ยมชมงาน Technomart2021 ออนไลน์ด้วยกัน เน้นงานสร้างสรรค์ สนุกสนาน และดึงดูดน่าสนใจ ...ความยาว 1-3 นาที มีค...

Read more

โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l

โครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma l

ประกาศโครงการประกวดออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Norma lจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ชิงเงินรางวัล 125,000 บาท • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กับหัวข้อ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ"• ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป กับหัวข้อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG...

Read more

โครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ

โครงการความร่วมมือภายใต้แนวพระราชดำริ

เชิญชวน น้องๆ นักศึกษา ร่วมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ณ เซิร์น (CERN) หรือ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (The European Organization for Nuclear Research) เครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก (https://home.cern/)และ สถาบันเดซี่ (Deutsches Elektronen Synchotron:DESY) เป็นหนึ่...

Read more

เเถลงข่าวกาาจัดงาน TechnoMart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

เเถลงข่าวกาาจัดงาน TechnoMart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

แถลงข่าวการจัดงาน TechnoMart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 : "STI For New Normal"ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต...

Read more

สัมมนาออนไลน์ Medical Device forThailand's Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur

สัมมนาออนไลน์ Medical Device forThailand's Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur

หากท่านเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจในกระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ พลาดไม่ได้กับสัมมนาออนไลน์ "Medical Device for Thailand's Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur" ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายสุดพิเศษ จากวิ...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 39 guests and no members online

2997788
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
3167
4342
3167
120788
2997788

Free business joomla templates