You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

รับสมัครทีมผู้นำชม SPACE INSPIRIUM

รับสมัครทีมผู้นำชม SPACE INSPIRIUM

"มาร่วมงานกับ GISTDA กันนะคะ"ประกาศรับสมัคร ทีมนำชม Space Inspirium ศรีราชา ชลบุรีแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศบริหารจัดการโดย GISTDAคุณสมบัติผู้สมัคร1.ทุกเพศ2.อายุไม่เกิน 35 ปี3.วุฒิปริญญาตรีสาขาภูมิสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปกรรมฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง4.มีทักษะในการพูด กล...

Read more

ค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

กลับมาแล้ว ค่ายNAS ประจำปี 2022 ในรูปแบบ Onlineค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2565NARIT ขอเชิญชวน ครู นักเรียน และ ชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย NAS2022_Online เรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์หลากหลายที่สามารถทำร่วมกันได้ในชมรมดาราศาสตร์ใน...

Read more

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง.

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง.

ฝ่ายสถานีวิจัย ... เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ปฏิบัติงาน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง. คุณสมบัติ และหน้าที่รับผิดชอบ รายละเอียดตามภาพด้านล่างนะคะ เอกสารการสมัคร1. ประวัติโดยย่อ2. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ3. ลำเนาใบรายงานผลการศึกษา4. สำเนาบัตรประชาชน5. สำเนาทะเบียนบ้านส่งมาที่ อีเมล์: ch...

Read more

GISTDA เปิดรับผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ “ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”

GISTDA เปิดรับผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ “ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”

GISTDA เปิดรับผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ "ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ"        เชิญชวนผู้สนใจและมีความสามารถในการออกแบบโลโก้ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้ "ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้สัญลักษณ์ ส...

Read more

space Inspirium ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

space Inspirium ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2565

         Space Inspirium ขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดแสดงนิทรรศการใหม่ ต้องขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ท่องอวกาศ สบายใจปราศจากเชื้อโควิด 19 เพราะเราได้รับมาตรฐานการป้องกันการแพร...

Read more

งานเทศกาล ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน MUSEUM NIGHT 2021

งานเทศกาล  ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน  MUSEUM NIGHT 2021

  ดื่มด่ำย่ำค่ำกลางลมหนาว ฟินสุดกับวิทย์และศาสตร์ศิลป์ ที่ ตึกลูกเต๋า แลนด์มาร์กในความทรงจำของคุณ พบกับงานเทศกาล • ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน • MUSEUM NIGHT 2021 • ที่จัดขบวนทัพความเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิแต่งกายชุดไทย ย้อนรอยอดีตฟังนิทาน...ตามรอยเจ้าสมันในทุ่งหลวงรังสิตชมห้องหุ่นนัก...

Read more

พบกับงานเทศกาล • ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน • MUSEUM NIGHT 2021

พบกับงานเทศกาล • ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน • MUSEUM NIGHT 2021

    พาเพื่อนเที่ยวกลางคืน เสพ▪︎วิทย์▪︎ศิลป์▪︎เสียงแชะภาพสุดชิค หรือทำคลิป TikTok ก็จึ้ง จนอดแชร์ต่อไม่ได้      พบกับงานเทศกาล • ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน • MUSEUM NIGHT 2021 • ที่พร้อมให้ทุกคนมาสนุก สุดต๊าซ ไปด้วยกัน สัมผัสบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยเสียง สู่การรู้จักอารมณ์...

Read more

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2022 ภายใต้โครงการ ANSO Scholarship for Young Talents

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2022 ภายใต้โครงการ ANSO Scholarship for Young Talents

Call for 2022 Doctoral Programs for International Students from UCAS      ตามที่ สกสว. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ ANSO และทาง University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลัก ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2022 ...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 83 guests and no members online

6971297
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
3452
5785
16401
41259
6971297

Free business joomla templates