You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

นวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

นวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร:ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม ที่เป็นนิติบุคคล โดยมีพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1...

Read more

เกาะติดประชิด 3 ยานสู่ MARS

เกาะติดประชิด 3 ยานสู่ MARS

Liveแบบสดๆ คุยแบบสุดๆ กับ NARIT Facebook Live!!"เกาะติดประชิด 3 ยานสู่ MARS"สรุปภารกิจสำรวจดาวอังคารของ 3 ประเทศ- ยานโฮป ยานหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารดวงแรกของชาติอาหรับ กับภารกิจศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร- #ยานเทียนเวิ่น1 ยานสำรวจของจีน ความพยายามสู่ดาวอังคารครั้งที่ 2 พร้อมด้วยยานสำรวจถึง 3 แบบ ท...

Read more

เข้าร่วมโครงการขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"

เข้าร่วมโครงการขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"

เข้าร่วมโครงการขอรับทุน "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564"NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายโดยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็...

Read more

เสวนาออนไลน์ เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน

เสวนาออนไลน์ เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน

   สกสว.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3"เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน"ใน วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564เวลา 09.00 - 12.00 น.ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings และถ่ายทอดสดบนเพจ Facebook สกสว.หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนเพื่อ...

Read more

ทุนวิจัย มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม รุ่นที่ 1/2564

ทุนวิจัย มหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม รุ่นที่ 1/2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8372 ที่มา: https://nriis.nrct.go.th/Default.aspx

Read more

FOOD IRRADIATION : A Technique for Improving the Safety of Food during COVID-19 เพิ่มมูลค่าอาหารปลอดภัยด้วยเทคนิคการฉายรังสี"

FOOD IRRADIATION : A Technique for Improving the Safety of Food during COVID-19 เพิ่มมูลค่าอาหารปลอดภัยด้วยเทคนิคการฉายรังสี"

                เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง FoodInnopolis พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : FoodInnopolisลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)https://forms.gle/f6akaooFxtXy2Tgy5 ส...

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในภูมิภาค ภาคเหนือเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Open Innovation Road Show ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting)ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564คุ...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 50 guests and no members online

1238029
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
10924
14427
55636
195651
1238029

Free business joomla templates