You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ขับเคลื่อน BCG Economy Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด

ขับเคลื่อน BCG Economy Model เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกหลังโควิด

                                                                                    &nbs...

Read more

Space Inspirium พร้อมเปิดให้บริการ

Space Inspirium พร้อมเปิดให้บริการ

เรากลับมาแล้วจ้าาา คิดถึงกันบ้างไหมมม !!! Space Inspirium พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 2 มิถุนายนนี้ พร้อมมอบความสนุกและความรู้ด้านอวกาศเช่นเคย แต่ผู้เข้าชมจะต้องปฎิบัติตามมาตรการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ของทาง Space Inspirium ด้วยนะครับ.Space Inspirium เปิดให้บริการ อังคาร - ศุกร์ เวลา ...

Read more

อพวช. เปิดให้บริการอีกครั้ง

 อพวช. เปิดให้บริการอีกครั้ง

อพวช. เปิดให้บริการอีกครั้ง ✨ โดยจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ‼️พิเศษเข้าชมฟรี! ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 17.00 น. และสามารถลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป  

Read more

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District (SMID)”

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District  (SMID)”

NIA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์โลโก้ (Logo)การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District (SMID)".ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท.ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2563สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได...

Read more

EEC Model : พัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven ให้เหมาะกับผู้ประกอบการ

EEC Model : พัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven ให้เหมาะกับผู้ประกอบการ

                                                                                    &nbs...

Read more

ข่าวดี! วัคซีนป้องกันโควิด - 19 “ชนิด mRNA” จะมีใช้ปีหน้า

ข่าวดี! วัคซีนป้องกันโควิด  - 19 “ชนิด mRNA” จะมีใช้ปีหน้า

                                                                                    &nbs...

Read more

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  

Read more

โครงการสนับสนุน SMEs เพื่อการขึ้นทะเบียน NOVEL FOOD

โครงการสนับสนุน SMEs เพื่อการขึ้นทะเบียน NOVEL FOOD

โครงการสนับสนุน SMEs เพื่อการขึ้นทะเบียน NOVEL FOOD• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563• โทรศัพท์ : 02 800 2380 ต่อ 119• e-mail : tracthailand@gmail.com ที่มา :https://www.facebook.com/TCELSThailand

Read more

อว.เตรียมดัน สร้างงานเฟส 2 เพิ่มกว่า 40,000 ตำแหน่ง ทำงานในหน่วยงาน อว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อว.เตรียมดัน สร้างงานเฟส 2 เพิ่มกว่า  40,000 ตำแหน่ง ทำงานในหน่วยงาน อว.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

                                                                อว.เตรียมดัน สร้างงานเฟส 2 เพิ่มกว่า 40,000 ตำแหน่ง ทำงานในหน่วยงาน อว.และ...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 11 guests and no members online

719628
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
688
200
688
20663
719628

Free business joomla templates