You are here: หน้าหลัก
ศูนย์ บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์บริการประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบบริการระบบเดียวสามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://www.mcs.most.go.th/
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและวัตกรรม(RDI Manager)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและวัตกรรม(RDI Manager)

  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ RDI Manager สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ เปิดรับสมัครบุคลากรกลุ่มนำร่องเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI Manager) ด้านชุมชนและพื้นที่" (Research development and innovation manager for area and community) เปิดรับสมัคร ตั้...

Read more

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Agtech Startup ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว Agtech Startup  ประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าว Thailand AgTech Startup Ecosystem ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น..เปิดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม กลไกการพัฒนาและแนวทางการส่งเสริม ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ด้านการเกษตรของประเทศไทย.และร่วมรับฟังเสวนาจากหน่วยงานในวงการ AgTech Startup...

Read more

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากกำหนดเดิมในวันที่ 1 และ 8 สิงหาคม 2564เลื่อนไปเป็น ประมาณต้นเดือนกันยายน 2564 [ในรูปแบบออนไลน์] สามารถติดตามข่าวสารได้ที่https://www.nsm.or.th/.../compet.../youth-science-event.html หรือ htt...

Read more

FTI-STARTUP CONNEXT

FTI-STARTUP CONNEXT

  FTI-STARTUP CONNEXTโอกาสทางธุรกิจ สำหรับสตาร์ทอัพทั่วประเทศหากคุณ คือ สตาร์ทอัพ ที่มีของ! (ผลิตภัณฑ์/บริการนวัตกรรม)หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดหากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและ...หากคุณ คือ สตาร์ทอัพที่ "ใช่"เราขอเชิญชวนคุณมาจับมือไปด้วยกัน พร้อมโอกาสในการข...

Read more

สวทช. ดึงความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนา ชุดตรวจรับมือโควิด-19

สวทช. ดึงความรู้ความเชี่ยวชาญพัฒนา ชุดตรวจรับมือโควิด-19

สวทช. ดึงองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญพัฒนา 'ชุดตรวจโควิด-19'.นักวิจัย สวทช. นำองค์ความรู้ที่สั่งสมจากการพัฒนาชุดตรวจเพื่อตอบโจทย์ด้านการเกษตรและการแพทย์ตลอด 30 ปี เป็นฐานเทคโนโลยีพัฒนาต่อยอดสู่ชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้าใช้คัดกรองและป้องกันการระบาดของโ...

Read more

ขอเชิญส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ปักหมุด : ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ สกสว. และ อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนผู้ประกอบการ นักวิจัย นักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งคำขอรับการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564 • อ่านข้อมูลข่าวเพิ่มเติม : https://www.tcels.or.th/News/Co...

Read more

ร่วมแชร์ความประทับใจว่า อพวช. นั้นเก๋แค่ไหน

ร่วมแชร์ความประทับใจว่า อพวช. นั้นเก๋แค่ไหน

คิดถึงกันไหม.. มาร่วมสนุกกันนะครับโดยการแชร์ความประทับกับ อพวช.ในกิจกรรม "ภาพเก่า เล่าใหม่ มุมที่ใช่ ในใจคุณ"งานนี้ไม่ได้มีเล่น ๆ เพราะเราแจกรางวัล ด้วยยย.ร่วมกิจกรรมได้โดยการส่งรูปภาพเก๋ ๆ ที่คุณมีร่วมกับ อพวช. พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ โดย#ภาพเก่าเล่าใหม่ จะเป็นภาพที่ถ่ายไว้นานแค่ไหนก็ได้#มุมที่ใช่ในใ...

Read more

ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand research expo 2021)

ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand research expo 2021)

ประกาศเลื่อนการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ Thailand Research Expo 2021 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน "...

Read more

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาหารแบบมีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาหารแบบมีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาหารแบบมีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ       Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการกล่าวอ้างทางสุขภาพ แล...

Read more

         

         ศูนย์ บริการร่วม วท. ได้พัฒนาบริการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานในสังกัดเพื่อเผยแพร่ อันเป็นการสร้างสัมพันธ์กับประชาชนให้เข้าถึงงานบริการของกระทรวง วิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์บริการข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

        ศูนย์บริการร่วม วท. ได้จัดทำ ฐานข้อมูล แผนบูรณาการจังหวัดด้าน ว&ท อันทำให้เห็นถึงการเข้าไปบูรณาการในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลตามพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมนั้น
         โครงการ "วิทย์ไขได้" เปิดรับฟังปัญหาจากคนในสังคม และพร้อมจะช่วยแก้ไขให้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยกลุ่มนักวิจัยอดีตนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปิดรับแจ้ง ปัญหาผ่านศูนย์บริการร่วม วท. และ Call Center 1313
          ศูนย์บริการร่วม วท. ได้นำงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด เปิดให้บริการ กับประชาชนทั่วไป โดยใช้ระบบTraffic Voice Information Service: TVIS ระบบรายงานสภาพการจราจร ท่านสามารถใช้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ ได้ที่ 02-565-7007 หรือที่ http://www.tvis.nectec.or.th และ http://www.traffy.in.th

บริการข้อมูลข่าวสาร                                              

>> ข้อมูลทุนอุดหนุน
>> ถ่ายทอดเทคโนโลยี
>> บริการข้อมูลการวิเคราะห์ทดสอบ
>> บริการขออนุญาต
>> บริการวิจัยและพัฒนา

บริการทั้งหมด...

บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ                                              

>> คลีนิกเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่ายเทคโนโลยี
>> ทุนอุดหนุนสนับสนุนประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
>> รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริการทั้งหมด...

บริการเบ็ดเสร็จ                                                    

>> บริการเทียบเวลามาตราฐาน
>> คลินิกโอเพ่นซอร์ส
>> บริการอิเล็กทรอนิกส์
>> สืบค้นข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัด
>>ทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

บริการทั้งหมด...

สาระน่ารู้

ผลงานดีเด่น

เทคโนโลยีเพื่อชุมชน

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ปุ๋ย, การยืดอายุผลิตภัณฑ์,
การบรรจุหีบห่อ ผลิตผลทางการเกษตรและตัวอย่างเทคโนโลยี
ที่นำไปใช้ในชุมชน

ศูนย์บริการร่วมแต่ละกระทรวง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงสาธารณสุขآ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมกรมการกงสุล

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงวัฒนธรรม

1111

บริการแนะนำ


 

ทำไมเด็กๆเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

ชอบค้นคว้า - 25%
ชอบทดลอง - 75%
ชอบพิสูจน์ - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 27 Dec 2012 - 04:23

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 42 guests and no members online

2706966
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
2344
6891
30366
151794
2706966

Free business joomla templates